ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2566)

ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

One Report 2566

One Report 2565

One Report 2564

56-1 One Report 2563

รายงานประจำปี 2562

Download

รายงานประจำปี 2561

Download

รายงานประจำปี 2560

Download

รายงานประจำปี 2559

Download

รายงานประจำปี 2558

Download

รายงานประจำปี 2557

Download

รายงานประจำปี 2556

Download

รายงานประจำปี 2555

Download

รายงานประจำปี 2554

Download

รายงานประจำปี 2553

Download

รายงานประจำปี 2552

Download

รายงานประจำปี 2551

Download

รายงานประจำปี 2550

Download

รายงานประจำปี 2549

Download

รายงานประจำปี 2548

Download

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250