• MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2566
  by jariya yimthong on พฤศจิกายน 15, 2023 at 8:12 am

  MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2566 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคะแนนจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) โดยการสนับสนุนจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร : 02-089-4351 อีเมล์: keeradec@metrosystems.co.th The post MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2566 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566
  by jariya yimthong on พฤศจิกายน 6, 2023 at 4:44 am

  MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ Ratings “A” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นปีที่ 4 ที่ MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (นับตั้งแต่ปี 2563) และเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อจาก “หุ้นยั่งยืน THSI” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งเพิ่มการประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “Ratings” เข้ามา จากเดิมที่ประกาศผลเป็น “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า MSC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม [...] The post MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC จัดงาน From Anywhere to Metro Cloud Reimagine the Cloud Journey
  by jariya yimthong on กันยายน 26, 2023 at 4:22 am

  MSC จัดงาน From Anywhere to Metro Cloud Reimagine the Cloud Journey           บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร จัดงาน “From Anywhere to Metro Cloud: Reimagine the Cloud Journey” เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี ที่หลากหลายของสินค้า และบริการของ MSC ตลอดไปจนถึงการเยี่ยมชมบูธสาธิตโซลูชั่นต่างๆ บน Metro Cloud ณ ห้อง Convention Hall  สำนักงานใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2023 โดยมี คุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล General Manager of Digital [...] The post MSC จัดงาน From Anywhere to Metro Cloud Reimagine the Cloud Journey appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2566
  by jariya yimthong on กันยายน 20, 2023 at 6:32 am

  MSC พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2566 นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC”  เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจครึ่งปีที่ผ่านมา ภายในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ โดยเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ มียอดขายเติบโตจากปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า Software ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 54% ผลประกอบการครึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า และบริการรวม 5,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,151 ล้านบาท คิดเป็น 26% และ มีกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 84 ล้านบาท [...] The post MSC พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2566 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566
  by jariya yimthong on กันยายน 6, 2023 at 9:51 am

  MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566           บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำโดย คุณธวิช จารุวจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ คณะผู้บริหารพร้อมพนักงาน ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “What the FACT?” ค้นหาความจริงใจในการต่อต้านคอรัปชัน ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ เมโทรซิสเต็มส์ฯ ตอกย้ำพร้อมสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance หรือ ESG) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  แสดงจุดยืนในฐานะเอกชนไทย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ [...] The post MSC ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  by jariya yimthong on สิงหาคม 19, 2023 at 4:17 am

  MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในโครงการ “MSC University Network 2023” นำทีมโดย คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายเรื่อง Career Journey และโอกาสในการเติบโตบนเส้นทางสายไอทีในอนาคต และ อาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสัมพันธ์ ศรีประภาคาร Vice President of MCC และ คุณภาสพงศ์ แพงสี Assistant Vice [...] The post MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC ผนึกรวมโซลูชั่นบน AWS
  by jariya yimthong on สิงหาคม 8, 2023 at 4:09 am

  MSC ผนึกรวมโซลูชั่นบน AWS คุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล (ทางซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นบนคลาวด์แพลตฟอร์ม AWS เข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ "AWS Cloud Day Thailand 2023" ได้รับการต้อนรับจาก คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) Country Manager Amazon Web Services (Thailand) Co., Ltd. AWS และทีมงาน ภายในงานบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้นำเสนอโซลูชั่น DevSecOps, AIOps รวมถึง Dashboard ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงจนเป็นที่ต้องการของตลาด ผ่านทางคุณณัฐดนัย วิทยาศิริกุล (ที่สองจากขวา) Cloud Solution Specialist Manager และคุณเปรมจิต อภิเมธีธำรง (ทางขวา) ACES: Advanced Center of Excellence Services [...] The post MSC ผนึกรวมโซลูชั่นบน AWS appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน MCC & IBM Unveiling the Latest Innovations
  by jariya yimthong on กรกฎาคม 26, 2023 at 9:08 am

  Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน MCC & IBM Unveiling the Latest Innovations บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมนาในหัวข้อ “MCC & IBM Unveiling the Latest Innovations”  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ.โรงแรมเรเนซองส์ โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่สามจากซ้าย),  Assistant Vice President  บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ คุณอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์ (คนที่สองจากซ้าย), Presales จาก บริษัท เมโทรคอนเนค [...] The post Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน MCC & IBM Unveiling the Latest Innovations appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC จัดงาน “Unlock Next-level Cybersecurity with Ransomware Protection” Seminar
  by jariya yimthong on กรกฎาคม 19, 2023 at 9:30 am

  MSC จัดงาน "Unlock Next-level Cybersecurity with Ransomware Protection" Seminar บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร จัดงาน “Unlock Next-level Cybersecurity with Ransomware Protection” เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านการป้องกันและรับมือกับ Ransomware  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมา โดยมี คุณปุณณดา จึงไพศาล, Vice President of Digital Solutions Group,  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจในการปกป้องข้อมูล คุณเอกชัย ลิ้มประเสริฐ Vice President of Digital Solutions Group, Metro Systems Corporation Public [...] The post MSC จัดงาน “Unlock Next-level Cybersecurity with Ransomware Protection” Seminar appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • IRPC ผนึก Metro Systems ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจขยายตลาดให้บริการด้าน Digital Solution
  by jariya yimthong on กรกฎาคม 17, 2023 at 3:50 am

  IRPC ผนึก Metro Systems ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจขยายตลาดให้บริการด้าน Digital Solution  IRPC จับมือ Metro Systems ลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรการค้า ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล ด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน   สร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้บริการด้าน Digital Solution ประกอบด้วย Application and Automation service, Technology consult, Infrastructure service, Cloud service, data Analytic, และ cybersecurity service วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล [...] The post IRPC ผนึก Metro Systems ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจขยายตลาดให้บริการด้าน Digital Solution appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC คว้ารางวัล FY22 Top YoY Growth Partner of the Year จาก Palo Alto Networks
  by jariya yimthong on มิถุนายน 23, 2023 at 7:25 am

  MSC คว้ารางวัล FY22 Top YoY Growth Partner of the Year จาก Palo Alto Networks           บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร คว้ารางวัล “FY22 Top YoY Growth Partner of the Year” จากงาน 2023 NEXT: FUTURE TRANSFORMATION Thailand Partner Appreciation Event จัดโดย Palo Alto Networks Thailand คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟท์แวร์โซโลูชั่น รับมอบรางวัลจาก Mr. [...] The post MSC คว้ารางวัล FY22 Top YoY Growth Partner of the Year จาก Palo Alto Networks appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MCC ร่วมมือ HPE จัดงาน The Evolving Landscape of Data Storage Trends and Technologies
  by jariya yimthong on มิถุนายน 23, 2023 at 3:14 am

  MCC ร่วมมือ HPE จัดงาน The Evolving Landscape of Data Storage Trends and Technologies บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) (HPE) จัดงาน “The Evolving Landscape of Data Storage Trends and Technologies”  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ.โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit,Regency Ballroom III&IV, ชั้น 5  โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่สองจากขวา),  Assistant Vice President บริษัท [...] The post MCC ร่วมมือ HPE จัดงาน The Evolving Landscape of Data Storage Trends and Technologies appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • Metro Connect ร่วมมือ Hewlett Packard Enterprise จัดงาน Re-Connect with HPE & MCC
  by jariya yimthong on มิถุนายน 14, 2023 at 4:17 am

  Metro Connect ร่วมมือ Hewlett Packard Enterprise จัดงาน Re-Connect with HPE & MCC   ​บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จัดงาน“Re-Connect with HPE & MCC”  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ. The Black Cat Room โรงแรม SindhornMidtown Hotel Bangkok โดยมีคุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนตรงกลาง), Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ​คุณณัฐพล พลประเสริฐกุล (คนทางขวา), Senior Presales Manager จาก บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด  บรรยายในหัวข้อ “Open and Secure Edge-to-Cloud Platform” คือ แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานระหว่างอุปกรณ์ด้าน Edge และคลาวด์ (Cloud) โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มนี้จะมีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ที่อยู่บน Edge ที่มีข้อมูลเฉพาะ รวมถึงคลาวด์ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมของคลาวด์เฉพาะ (private cloud, public cloud, hybrid cloud, [...] The post Metro Connect ร่วมมือ Hewlett Packard Enterprise จัดงาน Re-Connect with HPE & MCC appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 27, 2023 at 9:30 am

  MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในโครงการ METRO CARE “สานฝันวัยเด็ก” สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน โดยตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปมอบให้แก่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสบกเขียว, โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนบ้านคลองตามั่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 โครงการ METRO CARE “สานฝันวัยเด็ก” ภายใต้แนวคิด “We Care We Volunteer” จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และแชร์บอล ระหว่างเพื่อนพนักงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นำไปพัฒนาทั้งด้านการเรียน และกีฬาให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 แสนบาท [...] The post MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC จัดงาน Mac@Work พลังของ Apple ในโลกการทำงานของคุณ
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 19, 2023 at 9:57 am

  MSC จัดงาน Mac@Work พลังของ Apple ในโลกการทำงานของคุณ            บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง จัดงานสัมมนา Mac@Work ภายใต้แนวคิด “พลังของ Apple ในโลกการทำงานของคุณ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร G ชั้น 2 ห้อง Convention Hall สำนักงานใหญ่ งานสัมมนานี้เราได้พาผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เปิดประสบการณ์การทำงานด้วย Mac ที่ทั้งง่าย ทรงพลัง และยอดเยี่ยม พร้อมตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย หล่ำวีระกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายความรู้จากวิทยากร ได้แก่ คุณชัยพร [...] The post MSC จัดงาน Mac@Work พลังของ Apple ในโลกการทำงานของคุณ appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC คว้ารางวัล Growth Partner of the Year 2022 จาก Trend Micro
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 18, 2023 at 9:10 am

  MSC คว้ารางวัล Growth Partner of the Year 2022 จาก Trend Micro บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร คว้ารางวัล “Growth Partner of the Year 2022” ในงาน Trend Micro Executive Partner Awards โดย คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟท์แวร์โซโลูชั่น รับมอบรางวัลจาก คุณปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ รางวัล “Growth Partner of the Year” เป็นรางวัลสำหรับ Partner ที่มียอดขายเติบโตสูงสุด (Highest Growth [...] The post MSC คว้ารางวัล Growth Partner of the Year 2022 จาก Trend Micro appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • Metro Connect ร่วมมือ OpenText จัดงานแนะนำ Cybersecurity Solutions
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 16, 2023 at 9:08 am

  Metro Connect ร่วมมือ OpenText จัดงานแนะนำ Cybersecurity Solutions             บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ OpenText จัดงาน “Defend Your Network and Protect Your Data with Layered Security”  ในวันที่16 พฤษภาคม 2566 ณ.โรงแรม Nikko Bangkok ชั้น 4 ห้องสึบากิ โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่หนึ่งจากขวา),  Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญบรรยายโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้         [...] The post Metro Connect ร่วมมือ OpenText จัดงานแนะนำ Cybersecurity Solutions appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • MSC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวีมซอฟต์แวร์ในงาน Veeam Partner Appreciation Day 2023
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 9, 2023 at 6:40 am

  MSC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวีมซอฟต์แวร์ในงาน Veeam Partner Appreciation Day 2023 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก วีมซอฟต์แวร์ ได้แก่ รางวัล “Deal of the Year” และ “Veeam Value-Added Reseller Platinum” โดยคุณอาทิตย์ แตงตาด รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น รับมอบรางวัลจาก คุณเบนิ เซีย รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี, คุณเจษฎา ภาสวรวิทย์ Senior Country Director, THAILAND & PHILIPPINES และ คุณเบลินดา เจอริสซิค, Vice President of Channels, Cloud and Service Provider, APJ ร่วมแสดงความยินดีในงาน “Veeam Partner [...] The post MSC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากวีมซอฟต์แวร์ในงาน Veeam Partner Appreciation Day 2023 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Bootcamp
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 8, 2023 at 9:35 am

  Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Bootcamp บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Boothcamp โดยจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและให้ข้อมูลกับบริษัทคู่ค้าในเชิงเทคนิคและได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ IBM LinuxONE เพิ่มมากขึ้นโดยจัดงานในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ MSC สำนักงานใหญ่ โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่สองจากขวา), Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ [...] The post Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Bootcamp appeared first on Metro Systems Corporation Plc..

 • HIS MSC เข้าร่วมงาน IT Andaman 2023
  by jariya yimthong on พฤษภาคม 6, 2023 at 8:33 am

  HIS MSC เข้าร่วมงาน IT Andaman 2023 คุณภูษิต อรุณรัตนดิลก, Vice President, HIS MSC Company Limited และ ทีมงานผู้บริหาร HIS MSC จัดบูธนำเสนอ “MYRA Product” ซึ่งเป็น KIOSK Self Check-in ของโรงแรม, Infor Hospitality Management Solution (HMS™) และเทคโนโลยี SYNCHROWEB รวมถึงโซลูชั่นเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการทุกด้านของโรงแรม ในงาน IT Andaman 2023 วันที่ 6 พฤษภาคม 2023 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต MYRA เป็นนวัตกรรมของ KIOSK Self Check-in ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ [...] The post HIS MSC เข้าร่วมงาน IT Andaman 2023 appeared first on Metro Systems Corporation Plc..