วันที่ เเละ เวลากิจกรรมสถานที่รายละเอียด
30/3/2566
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28/2566บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
20/3/2566
10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2565บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
21/9/2565
10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
1/4/2565
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2565บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
30/3/2565
10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
1/4/2564
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26/2564บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
24/3/2564
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
2/4/2563
10:00
การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
11/9/2562
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร PDF
4/4/2562
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร PDF
3/4/2562
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24/2562 บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
4/4/2561
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2561 บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
21/3/2561
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร PDF
5/4/2560
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2560 บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. PDF
22/3/2560
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร PDF
31/3/2559
10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2559 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร PDF
22/3/2559
11:20-12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 PDF
31/3/2558
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250 PDF
18/3/2558
11:20-12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
28/3/2557
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร PDF
19/3/2557
10:10-11:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
27/3/2556
10:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร PDF