งบการเงินไตรมาสวันที่ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)Yearly28 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว)Q38 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2562 (สอบทานแล้ว)Q28 สิงหาคม 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)Q116 พฤษภาคม 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)Yearly25 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว)Q308 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2561 (สอบทานแล้ว)Q210 สิงหาคม 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว)Q110 พฤษภาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)Yearly26 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2560 (สอบทานแล้ว)Q310 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2560 (สอบทานแล้ว)Q211 สิงหาคม 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)Q112 พฤษภาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)Yearly01 มีนาคม 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2559Q310 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2559Q210 สิงหาคม 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2559Q112 พฤษภาคม 2559
งบการเงินรายปี 2558Yearly24 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2558Q306 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2558Q206 สิงหาคม 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2558Q106 พฤษภาคม 2558